Tognana

Tognana

Tognana (Italija)

Proizvodi od porcelana

Fabrika je osnovana 1946. godine u Italiji i danas je jedan od vodećih italijanskih proizvođača, kako u domenu HORECA sektora, tako i u domenu proizvoda za domaćinstvo. Godišnje se proizvede preko 25 miliona komada posuđa-

Zvanična prezentacija