Konvektomati Rational

električni ili plinski, sa manuelnim ili touch screen komandama Kapaciteti: 6 GN 2/3, 6 GN 1/1, 10 GN 1/1, 20 GN 1/1, 6 GN 2/1, 10 GN 2/1 i 20 GN 2/1 www.rational-online.com