Fermentaciona komora

za 1 ili 2 kolica sa plehovima 60x40 cm ili 60x80 cm